Team ông già đầu tư

Áp dụng luật hấp dẫn - Luật hấp dẫn cùng Team ông già đầu tư

Sức mạnh tiêm thức 
tư duy đầu tư 
phản biện
tư duy ngược
Xây dựng ê kíp kinh doanh 

Hút tiền cùng đào tạo trong team Ông già với  Sách người nam châm

Tuyển dụng

Gửi thông tin

LIÊN HỆ